NOSE

parallax background
 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΥΤΗΣ - ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Η Ρινοπλαστική ή Πλαστική Μύτης είναι από τις πιο διαδεδομένες και συχνότερα ζητούμενες επεμβάσεις της πλαστικής χειρουργικής. Πρόκειται για τη διόρθωση αισθητικών ατελειών ή φυσικών δυσμορφιών της μύτης, συγγενών ή επίκτητων, που συχνά επηρεάζουν την φυσιολογική λειτουργία της αναπνοής. Οι ατέλειες-δυσμορφίες μπορεί να αφορούν στο σχήμα, το μέγεθος, τη ράχη της μύτης, το ακρορρίνιο, τη συμμετρία και τη φορά της μύτης ή ακόμη το ρινικό διάφραγμα.

Στόχος της επέμβασης είναι τόσο η αισθητική βελτίωση της μύτης όσο και η λειτουργική αποκατάσταση της αναπνοής.

Η κεντρική θέση της μύτης στο πρόσωπό μας την καθιστά καθοριστικό φυσιογνωμικό χαρακτηριστικό, μοναδικό σε κάθε άνθρωπο και οποιαδήποτε αλλαγή της επηρεάζει σημαντικά την όψη στο σύνολό της. Για το λόγο αυτό η ρινοπλαστική είναι η πιο απαιτητική τεχνικά επέμβαση της αισθητικής πλαστικής χειρουργικής.

Το πάθος των πλαστικών χειρουργών του κέντρου για την αρμονία και την τελειότητα και ειδικότερα για τη ρινοπλαστική τους οδήγησε στις Η.Π.Α, κοντά στους πλέον έμπειρους και παγκοσμίου φήμης ειδικούς στη ρινοπλαστική Prof. Rod Rohrich και Prof. Bahman Guyuron, όπου εξειδικεύθηκαν στις πιο προηγμένες τεχνικές αισθητικής και λειτουργικής ρινοπλαστικής και σε δύσκολες επανεπεμβάσεις μη επιτυχών προηγούμενων ρινοπλαστικών.

Ο κος Τέντης και η κα Σαρόγλου εφαρμόζουν τόσο την ανοιχτή όσο και την κλειστή ή ενδορινική μέθοδο ρινοπλαστικής με ιδιαίτερη προτίμηση στην ανοιχτή μέθοδο λόγω της δυνατότητας με αυτή τη μέθοδο αρτιότερης παρέμβασης και λεπτομερέστερης διόρθωσης των ατελειών της μύτης του ενδιαφερομένου. Όλες οι διορθώσεις γίνονται με ατραυματική μέθοδο, ειδικά σχεδιασμένα εργαλεία και προσήλωση στη λεπτομέρεια και τις προεγχειρητικές μετρήσεις.

Η επέμβαση γίνεται υπό γενική αναισθησία και διορθώνονται στο ίδιο χειρουργείο τόσο το ρινικό διάφραγμα και οι ρινικές κόγχες εφόσον απαιτείται, ενώ παράλληλα παρεμβαίνουμε στους χόνδρους, τον οστέινο σκελετό και τις αναλογίες της μύτης. Σκοπός είναι η επίτευξη μιας μύτης που θα δένει αρμονικά με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του προσώπου.

Ο κανόνας που οφείλουμε να γίνεται κατανοητός από τον ενδιαφερόμενο είναι ότι κάθε μύτη είναι μοναδική αφού κάθε πρόσωπο είναι μοναδικό και γι’ αυτό καμία μύτη δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι αντίγραφο κάποιας άλλης. Για το σκοπό αυτό οι πλαστικοί της Phi Clinic Plastic Surgery θα εξετάσουν προσεκτικά και θα συζητήσουν αναλυτικά μαζί σας όλες τις παραμέτρους της επέμβασης ώστε να επιτευχθεί ένα ωραίο, αρμονικό και λειτουργικό αποτέλεσμα λαμβάνοντας υπόψιν τις προσδοκίες σας με ρεαλισμό.

Εάν κρίνεται αναγκαίο μπορεί η ρινοπλαστική να συνδυαστεί με πλαστική του πηγουνιού (γενειοπλαστική) για την επίτευξη ενός ιδανικού προφίλ.

Μετά το χειρουργείο ο ασθενής μπορεί να εξέλθει της κλινικής το απόγευμα της ίδιας ημέρας ή το πρωί της επόμενης. Φέρει μέσα στη μύτη ταμπόν και εξωτερικά νάρθηκα εφόσον απαιτείται. Μπορεί να έχει εκχυμώσεις και πρήξιμο στα βλέφαρα που υποχωρούν σταδιακά εντός 10 ημερών. Ο ασθενής λαμβάνει παυσίπονα και αντιβίωση για λίγες ημέρες και κάνει ρινικές πλύσεις μετά την αφαίρεση των ταμπόν για 3-4 εβδομάδες. Ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του μετά 7 ημέρες ενώ έντονη σωματική δραστηριότητα και άσκηση επιτρέπεται μετά ένα μήνα. Το αποτέλεσμα της ρινοπλαστικής ελέγχεται άμεσα. Ωστόσο λόγω της σταδιακής αλλά αργής υποχώρησης του πρηξίματος από τη μύτη, ο ασθενής οφείλει να είναι ενήμερος ότι η μύτη επανελέγχεται στο μήνα, στο εξάμηνο και στο έτος οπότε και φαίνεται το τελικό αποτέλεσμα.

Τονίζεται ότι λόγω της τεχνικής δυσκολίας της ρινοπλαστικής έχει πολύ μεγάλη σημασία να επιτευχθεί ένα σωστό και αρεστό αποτέλεσμα σε πρώτο χρόνο. Κάθε φορά που επανεπεμβαίνει κανείς στη μύτη αυξάνεται ο βαθμός δυσκολίας και μειώνεται το ποσοστό ικανοποίησης. Γι’ αυτό και είναι καθοριστική η σωστή επιλογή του κατάλληλα εξειδικευμένου πλαστικού χειρουργού εξαρχής.